Nepal Covid-19 Update

16,801 Total Cases
38 Death Cases
8,589 Recovered

Worldwide Covid-19 Update

13,010,016 Total Cases
570,694 Death Cases
7,568,042 Recovered

वैदेशिक रोजगारीको समस्या र प्रदेश सरकारको भूमिका

Info

Info
Date: Unknown
Duration: Unknown