Nepal Covid-19 Update

16,801 Total Cases
38 Death Cases
8,589 Recovered

Worldwide Covid-19 Update

13,008,752 Total Cases
570,564 Death Cases
7,566,493 Recovered

दलित समुदायको संवैधानिक हक – अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि प्रदेशको भावी कार्ययोजना

Info

Info
Date: Unknown
Duration: Unknown